Presentació

Aquí hi ha les dues versions de la presentació: la principal, feta amb HTML i utilitzant el framework reveal.js, i una segona feta amb la classe Beamer de LaTeX.

Codi LaTeX de la memòria

Aquesta és la memòria del treball de recerca, escrita en TeX. Posteriorment es compila, s’interpreta i se’n genera un arxiu PDF, que es pot veure aquí

Codi dels algorismes

Aquí hi trobareu tots els algorismes en Python que he implementat al llarg del treball.